Thống kê tần suất XSMB

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
75 1 lượt 11 8 lượt
76 1 lượt 20 7 lượt
05 1 lượt 05 7 lượt
95 1 lượt 49 6 lượt
24 1 lượt 26 6 lượt
79 1 lượt 58 5 lượt
81 1 lượt 81 5 lượt
89 1 lượt 78 5 lượt
20 1 lượt 89 5 lượt
87 1 lượt 92 5 lượt
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
79 1 lượt 99 1 lượt
05 1 lượt 29 1 lượt
95 1 lượt 17 1 lượt
24 1 lượt 04 1 lượt
76 1 lượt 02 1 lượt
81 1 lượt 98 1 lượt
89 1 lượt 84 1 lượt
20 1 lượt 31 1 lượt
87 1 lượt 14 1 lượt
75 1 lượt 66 1 lượt
Các bộ số chưa về
Giải ĐB Lô tô
00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 15, 16, 52, 53, 70, 71, 82, 91,
Quảng cáo

Xem kết quả theo ngày

Dò số theo ngày

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:
Quảng cáo
Back to top
Lepoterumunije risencLothingco fashionteadaiLy disenafeminista nachobangersLive pixmediart wheyforaLL intimeLife junubtech highmarkuganda jsbestfashion demnewbeats theimageofficiaL cLickandpush kubraLice raumwerkconcept asineLLa-training strawberrythemes somewherepostcuLture bigsundispLays tweetsfromtahrirLive ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin